Home
Handhaving dba wet v...

Handhaving DBA wet vanaf januari 2025

Overheid zet stap in regulatie arbeidsmarkt: handhaving wet DBA vanaf januari 2025

19-4-2024

In maart 2024 heeft de Belastingdienst een uitgebreid plan gepresenteerd die uit meer dan 100 pagina's bestaat aan richtlijnen en plannen. Dit is een duidelijk signaal dat er geen ruimte meer is voor misvattingen over uitstel van handhaving, of het nu gaat om een gebrek aan nieuwe wetgeving of politieke onzekerheid.

We hebben enkele onderwerpen uit het rapport geselecteerd om te delen, zodat je een goed beeld krijgt van de belangrijkste punten en de uitdagingen waar we naar verwachting in 2025 mee te maken zullen krijgen.

Verdeeld in drie fasen

In 2023 is een werkgroep begonnen met het uitzoeken van de toekomst van modelovereenkomsten, omdat deze overeenkomsten minder effectief bleken te zijn dan gehoopt en ervaren werd in de markt. Het bleek namelijk dat modelovereenkomsten slechts beperkte zekerheid vooraf boden, aangezien hun effectiviteit afhankelijk was van de naleving in de praktijk.

Als reactie hierop wordt het handhavingsplan in drie fasen verdeeld. De tweede fase gericht op dit jaar wordt benoemd als "Op weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium". Tegelijkertijd wordt de werkgroep ingezet om alternatieven voor modelovereenkomsten te onderzoeken en te implementeren.

In 2025 wordt de derde fase van het handhavingsplan geĆÆmplementeerd bekend als "Handhaven zonder handhavingsmoratorium". Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 actieve handhaving plaatsvindt. De beslissing om het handhavingsmoratorium op te heffen en strenger te handhaven is gebaseerd op de bevindingen van de werkgroep en de noodzaak om de arbeidsmarkt beter te reguleren.

Hoofddoel en naleving

Het hoofddoel van de handhaving van arbeidsrelaties is dat de focus gericht is op loonheffingen in relatie tot opdrachtgevers. De strategie van de Belastingdienst is erop gericht dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf regels naleven, zonder dat dwingende en kostbare acties vanuit de Belastingdienst nodig zijn.

Om dit concreet vorm te geven, worden drie "goedpaden" beschreven. Deze paden bieden richtlijnen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om arbeidsrelaties te verduidelijken, en er is een specifiek pad voor opdrachtnemers om naar werknemerschap toe te werken.

Zelfs tijdens het handhavingsmoratorium voert de Belastingdienst handhavingsactiviteiten uit, waaronder bedrijfsbezoeken bij opdrachtgevers. Als tijdens een bezoek blijkt dat er mogelijk ten onrechte buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, kan het bezoek worden opgeschaald naar een boekenonderzoek.

Om potentiƫle misstanden op te sporen, maakt de Belastingdienst gebruik van een detectiemodule. Deze module zoekt geautomatiseerd naar aanwijzingen van een mogelijke toename van de inhuur van derden, waarbij een groter risico bestaat op een onjuiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Dit stelt de Belastingdienst in staat om proactief in te grijpen en naleving van de regels te waarborgen.

Wat betekent dit voor Bouw Technokracht?

Als Bouw Technokracht voor zowel zelfstandigen (ZZP) als werknemers spelen we een cruciale rol in het vormgeven van arbeidsrelaties. We begrijpen dat het naleven van belastingregels en het zorgen voor heldere werkverhoudingen essentieel is voor het succes van zowel onze opdrachtgevers als onze flexibele arbeidskrachten. Daarom zijn we vastbesloten om samen te werken met de Belastingdienst en andere instanties om ervoor te zorgen dat al onze activiteiten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Ons doel is om een betrouwbare en transparante partner te zijn voor zowel onze opdrachtgevers als onze werknemers, waarbij we streven naar eerlijke en rechtvaardige arbeidsverhoudingen binnen de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Pagina delen